ЕОН Асет Мениджмънт

За нас

За Компанията:

Създадена през недалечната 2008 г., компанията успя да се утвърди и намери място на пазара, благодарение на добрата фирмена организация, качествено подбран персонал и непрестанното търсене и генериране на нови идеи, които са полезни както за всеки един и за цялото общество.

Автономността и ефективонстта на процесите са отправната точка в изграждането на големи инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Ние държим на професионализъм, чрез който гарантираме високо качество във всички аспекти на нашата работа.

Мисия на компанията:

Важно е да играем ефективна роля в бъдещото развитие, като спазваме основните принципи на сигурност, естетика и функционалност. Целим да сме постоянно провокирани от нововъведенията, като даваме глас на въображението.

Визия на компанията:

Чрез творчество и професионализъм градим пътя на развитие.